TECHNOLOGY

We are currently implementing a programme co-financed by European Funds – Intelligent Development Operational Programme 2014-2020 Measure 2.2 Smart Growth. The aim of the programme is to implement an innovative set of interrelated tools for AEC design. As a result we do have the ability to provide design services with the use of BIM (Building Information Modelling) technology allowing for more efficient creation and coordination of architectural and engineering design documentations and reduction in time requirement for design delivery.
Among the greatest benefits of this technology are:

  • better collaboration and communication,
  •  model-based cost estimation,
  • preconstruction project visualization,
  • improved coordination and clash detection,
  • reduced cost and mitigated risk,
  • improved scheduling and sequencing,
  • increased productivity and prefabrication and many more.

The quality and efficiency of our services are among our core values and this technology gives us the best tools available.

 

Realizujemy projekt dofinansowany z funduszy europejskich Projekt Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii. Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego zestawu wzajemnie powiązanych narzędzi do projektowania AEC. Efektem wdrożenia projektu jest możliwość świadczenia usług projektowych z zastosowaniem technologii BIM pozwalającej na sprawniejszą integrację przygotowywanych dokumentacji wielobranżowych, skrócenie czasu potrzebnego na ich przygotowanie oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku usług projektowych.