TECHNOLOGIA

Realizujemy projekt dofinansowany z funduszy europejskich Projekt Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii. Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego zestawu wzajemnie powiązanych narzędzi do projektowania AEC. Efektem wdrożenia projektu jest możliwość świadczenia usług projektowych z zastosowaniem technologii BIM pozwalającej na sprawniejszą integrację przygotowywanych dokumentacji wielobranżowych, skrócenie czasu potrzebnego na ich przygotowanie oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku usług projektowych.

 

Do najważniejszych korzyści płynących z zastosowania tej technologii należą:

  • lepsza współpraca i komunikacja,
  • szacowanie kosztów w oparciu o modele,
  • wizualizacja projektu przed budową,
  • lepsza koordynacja branżowa i wykrywanie kolizji,
  • zmniejszenie kosztów i ograniczenie ryzyka,
  • ulepszone planowanie i etapowanie inwestycji,
  • zwiększona produktywność i ograniczenie czasu realizacji.